- Crowdfunding: van grote ‘crowd’ tot besloten marktplaats (Leon Brouns)

Een goed verhaal van Leontine Treur en Lisette van de Hei van Rabo Research over Crowdfunding als financieringsinstrument en met name ook het deel over de kansen en risico's. https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/mei/crowdfunding-van-grote-crowd-tot-besloten-marktplaats/

 

Dit laatste is een m.i. nog te ontginnen terrein, dat heel langzaam de aandacht krijgt die het verdient. Sterker nog, als dat niet gebeurt dan vormt het een grote bedreiging voor de continuïteit van deze jonge sector. Het is ook onderdeel van een bredere ontwikkeling en verdere professionalisering van de sector. 

 

Er wordt aangegeven dat financiers de kredietrisico's kunnen beheersen door zowel een adequate selectie aan de poort als door het opnemen van een voorziening. Hier ben ik het gedeeltelijk mee eens. Een streng acceptatiebeleid is natuurlijk nodig, maar door het nemen van een voorziening worden de kredietrisico's niet beheerst of verminderd. Hooguit worden de financiële gevolgen van kredietrisico's verminderd. Ook erg belangrijk maar in mijn ogen is voorkomen nog altijd beter dan genezen.

 

Voor de strenge selectie aan de poort is het ook van belang dat de verdienmodellen van de diverse spelers in het veld kritisch worden bekeken. Nog te veel worden adviseurs van MKB ondernemers die een aanvraag indienen volledig beloond via een succesfee. Dit gecombineerd met een enorme behoefte bij financiers om maar te kunnen verstrekken vormt een basis voor toekomstige problemen. Voor een goede financierings-specialist is het vaak niet zo moeilijk om een mindere propositie net dat commerciële duwtje te geven waardoor een financier de aanvraag accepteert. Ik maak het gewoon regelmatig mee dat adviseurs c.q. intermediairs aanvragen indienen die wij screenen voor de financier, "verkopen" als een goede post. Enige doorvragen leidt niet zelden tot opmerkingen als : tja ik sta er zelf ook niet helemaal achter" Ik denk dat de perverse prikkels in het verdienmodel hierbij een belangrijke rol spelen en daar moet een einde aan komen. 

 

Wij denken dat de risico's beheersbaar gehouden kunnen worden door een combinatie van een streng acceptatiebeleid, het beheren van de onderneming gedurende de looptijd van de financiering d.m.v. een goed signaleringssysteem en een proactief handelen en last but not least een beloningssysteem dat gerelateerd wordt aan het succesvol aflossen van de financiering.

 

Ook als dit goed wordt ingevuld blijven er risico's kleven aan financieren en dat is iets dat de geldgevers zich denk ik nog beter moeten realiseren.

 

Leon Brouns Partner Company Shaping