Waarom moeten organisaties aan de ethiek?

Al vanaf mijn studie aan de Technische Universiteit, heb ik belangstelling voor filosofie. Die belangstelling is altijd gebleven en inmiddels zit ik dan ook in de eindfase van de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen, met als specialisatie filosofie. Vanuit mijn technische studie heb ik mij verder ontwikkeld binnen directiefuncties. Parallel hieraan heb ik ook toezichthouder functies vervuld. In management was en is voor mij het ‘eerst denken dan doen’, een belangrijk adagium. Dat geldt niet alleen voor management, maar ook voor toezicht. Dan weeg je namelijk zo goed mogelijk alle relevante belangen af en vaak omvat dit ook een ethische dimensie.

 

In deze posities was en is voor mij het spanningsveld tussen ethisch handelen en zakelijkheid een grote, maar ook interessante uitdaging. Vaker heb ik tenenkrommende zaken op ethisch gebied meegemaakt, met meestal als ratio een overtrokken zakelijkheid of erger nog een korte termijn, éénzijdig eigenbelang. Dat terwijl in de perceptie van dergelijke situaties, het ethisch ontoelaatbare nog niet eens opviel bij de meeste betrokkenen. Er is nog veel te bereiken en ethiek biedt dus kansen.

 

De komende periode ga ik een aantal artikelen over dit onderwerp schrijven, vanuit diverse invalshoeken. Ik wil hiermee handreikingen bieden voor organisaties, om ethiek een groter gewicht te geven, bij het maken van keuzes. Keuzes maken gaat altijd vooraf aan het handelen. Deze artikelen komen primair beschikbaar via mijn LinkedIn-account en later ook op onze website. Het eerste artikel geeft een algemene, wat caleidoscopische introductie op het onderwerp.

 

Bert van den Bercken