Platform

Company Shaping is een gestructureerd collectief waarbinnen de partners zelfstandig opereren. Het collectief organiseert zaken als pr, kwaliteitsbewaking, productontwikkeling, begeleiding en het ter beschikking stellen van (acquisitie)hulpmiddelen. Hiervan kun je als partner gebruik maken.

Het collectief geeft je eigen onderneming 'body' en waarborgt naar de opdrachtgever de continuïteit van je dienstverlening.

 

Hulpmiddelen

Company Shaping stelt je via de website hulpmiddelen ter beschikking die je kunt gebruiken bij je dagelijkse werkzaamheden. Standaardformulieren, voorbeeldrapportages, rekenprogramma's, brochures en PowerPoint-presentaties worden centraal ontwikkeld en actueel gehouden.

 

Continuïteit van dienstverlening

Als alleen werkende adviseur (de zogeheten eenpitter) ben je kwetsbaar. Opdrachtgevers zien dit vaak als een groot risico. Door samenwerking borgt het collectief Company Shaping de continuïteit, de kwaliteit en de beschikbaarheid van de dienstverlening.