Toezicht


In vele situaties komen toezichthouderorganen ongewild niet tot een adequate vervulling van de toezichthoudende rol. Overwegend staan niet de juiste zaken op de agenda of komen niet aan de beurt en is de sturing bottom-up vanuit de directie, veelal reactief. Ethiek, omgeving, HRM en het lange termijn stakeholderbelang ontbreken al te vaak, ten faveure van jaarcijferanalyses, omzetontwikkeling en bonussystemen. Toezichthouders worstelen daarbij  vaak eindeloos (zelfs in vergadertijd) met de bepaling van hun eigen rol. 

De partners van CompanyShaping kunnen helpen de rol voor toezichthouders in de juiste structuur te brengen. Daarnaast kunnen zij helpen om tot de juiste onderwerpen met de juiste prioritering te komen. Zeer belangrijk is dat zij kunnen bewerkstelligen dat de verhouding tussen toezichthouder en directie weer normaliseert tot een juiste gezagsverhouding.

 

Vormen van dienstverlening zijn:

  • Directe inzet als toezichthouder/commissaris;
  • Ethiek (overkoepelt ook wet- en regelgeving) als leidthema in de toezichthoudende rol;
  • Coaching- en begeleidingstrajecten.