- Levensfase versus kapitaalbehoefte (Thijs Muijsenberg RAB)


Er meer kapitaal beschikbaar op de financiële markt, dan u denkt. Het is alleen de kunst om de juiste financieringsbronnen te vinden voor uw specifieke investering. Daarbij zijn vele variabelen van invloed om de keuze te maken voor de juiste financieringsbron. 

 

Laat ik als voorbeeld de levensfase van uw bedrijf als variabele nemen. Als het goed is gaat een bedrijf in de loop der jaren door verschillende ontwikkelingsfasen heen. In elke fase heeft een onderneming vaak een specifieke financieringsbehoefte met bijbehorende kenmerken zoals het risicoprofiel. Er is een verband tussen de ontwikkelingsfase van de onderneming, de omvang van de kapitaalbehoefte en het soort kapitaalverschaffer dat daarbij past. Dat kan ik het beste inzichtelijk maken aan de hand van bovenstaande afbeelding welke afkomstig is van de NEBID.

 

In bovenstaand figuur wordt op de x-as de ontwikkelingsfase van de onderneming afgezet tegen de omvang van de kapitaalbehoefte (de y-as). In het schema wat ontstaat, kunnen de meest voor de hand liggende kapitaalverschaffers geprojecteerd worden. 

 

In een volgende blog zal ik per fase een korte toelichting geven. Mocht u op dit moment al meer willen weten dan kunt u met mij contact opnemen. 

 

M.J.M. (Thijs) Muijsenberg RAB

Senior Partner Company Shaping Venlo

06-20090801

Reactie schrijven

Commentaren: 0