Wij richten ons op het oplossen van een breed scala aan financieringsvragen in een onderneming. Middelen voor investeringen en/of werkkapitaal zijn onvoldoende beschikbaar. De financier wil een financiering niet zonder meer verstrekken. Er is een kans dat de financiering wordt beëindigd. Dit belemmert de voortgang en kan zelfs de continuïteit van de onderneming onder druk zetten. Onvoldoende beheerste bedrijfsprocessen kunnen aan de basis van de financieringsvraag en de opstelling van de financier liggen.

Concrete acties zijn nodig! Wij gaan dus direct aan de slag met de belangrijkste zaken:

  • De continuïteit op de korte termijn waarborgen
  • Dit geeft de ruimte om structurele oplossingen in de bedrijfsvoering te implementeren
  • De kasstroom op korte termijn verbeteren
  • Vrijwel altijd kunnen direct de eerste verbeteringen in de bedrijfsvoering worden doorgevoerd die leiden tot een betere liquiditeitspositie
  • De juridische positie analyseren en waar nodig verbeteren
  • Het organiseren van de passende financiering voor de onderneming.

Waar nodig combineren wij het organiseren van de passende financiering met het verbeteren van de bedrijfsprocessen in brede zin:

 

  • de strategische positionering
  • de interne organisatie
  • de financiering van de onderneming
  • het management

Waar dat toegevoegde waarde biedt, zijn onze partners tijdelijk operationeel actief binnen de onderneming.