Management


Bij de inzet op het gebied van management, zijn twee rollen te onderscheiden: lijnverantwoordelijkheid óf een analyserende en planvormende rol náást de ondernemer. Tussenvormen en combinaties zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld bij een onverwachte uitstroom van management, waarbij de eigenaar het actuele probleem van het ontbreken van adequaat management wil oplossen, maar daarnaast ook de behoefte heeft aan de ontwikkeling van een vervolgstrategie. 

 

 

Voorbeelden voor een inzet zijn onder meer:

  • Interim- en crisismanagement, inzet bij faillissementen , en bedrijfsoverdracht trajecten zoals generatiewisselingen of uitval van zittend management;
  • Managementcoaching, strategische planvorming, turn-  around trajecten.