Forum Fusies & Overnames

Over ons

Voor ondernemers in het MKB is Company Shaping de bedrijfsspecialist die de beste kansen biedt voor een succesvolle bedrijfsovername zonder verrassingen achteraf, door de bundeling van ervaring in en kennis van overnames in uiteenlopende branches, die binnen de groep van hoogopgeleide en gecertificeerde specialisten beschikbaar is.


Financiering van Overnames en Fusies in het MKB: Mogelijkheden en Alternatieven

Banken zijn beste Bereid om Overname Financieringen te Verstrekken

 

Hoewel er een heersende opvatting is dat banken steeds terughoudender worden bij het financieren van overnames en fusies van MKB-bedrijven, klopt dit niet volledig. Banken blijven bereid om financiering te verstrekken, mits de voorwaarden gunstig zijn. Cruciale factoren hierbij zijn de branche waarin de overname plaatsvindt, de ervaring en financiële inbreng van de koper. Wanneer deze factoren positief zijn, kunnen banken verschillende financieringsinstrumenten aanbieden, waaronder staatsgegarandeerde leningen. Deze instrumenten bieden een waarborg voor een aanzienlijk deel van de koopsom, vaak tot ongeveer 60%. Dit zorgt ervoor dat banken het risico beter kunnen beheersen en daardoor eerder geneigd zijn om een financiering goed te keuren.

 

Alternatieven en Aanvullingen voor Overname Financiering

 

Naast traditionele bankleningen zijn er diverse andere wegen die bedrijven kunnen bewandelen om een overname te financieren. Een van de meest haalbare en populaire alternatieven is private equity. Dit type financiering biedt niet alleen kapitaal, maar ook strategische ondersteuning van ervaren investeerders. Private equity-fondsen hebben vaak interesse in bedrijven met groeipotentieel en kunnen significante middelen inzetten om de overname te realiseren en verdere groei te stimuleren.

 

Daarnaast kan een verkoper meewerken door een deel van de koopprijs later te ontvangen via een verkoperslening (vendor loan). Dit verlaagt de initiële financieringsbehoefte en toont het vertrouwen van de verkoper in de toekomstige prestaties van het bedrijf. Ook familie en vrienden zijn soms bereid om te investeren, vooral als zij vertrouwen hebben in de ondernemer en het businessplan.

 

Crowdfunding en sharefunding zijn eveneens opkomende alternatieven. Via platforms kunnen ondernemers kapitaal ophalen bij een breed publiek, wat niet alleen financiële middelen biedt maar ook de naamsbekendheid vergroot. Deze methode vereist echter een sterke presentatie van het bedrijf en de overnameplannen om investeerders aan te trekken.

 

Tot slot kan intern gegenereerde cashflow een rol spelen in de financiering. Door een deel van de winst van het bestaande bedrijf te herinvesteren, kan de benodigde externe financiering worden verlaagd. Dit vergt echter zorgvuldige planning en discipline om ervoor te zorgen dat de dagelijkse operationele behoeften van het bedrijf niet in het gedrang komen.

 

Door een combinatie van deze methoden te gebruiken, kunnen ondernemers de nodige middelen bijeenbrengen voor een succesvolle overname, zelfs in een uitdagend financieringslandschap.

Voorbereidingen voor een Geslaagde Fusie of Overname van een MKB-bedrijf

Een fusie of overname kan een complexe en uitdagende onderneming zijn, maar met de juiste voorbereiding en begeleiding kan dit proces succesvol worden afgerond. Hier zijn enkele essentiële stappen die een MKB-ondernemer kan nemen om zich goed voor te bereiden op een fusie of overname.

 

1. Bedrijfswaardering

 

Een van de eerste stappen is het laten uitvoeren van een gedegen bedrijfswaardering. Dit geeft een realistisch beeld van de waarde van uw bedrijf en vormt de basis voor verdere onderhandelingen. Een onafhankelijke overname-adviseur, aangesloten bij de beroepsorganisatie BOBB, kan hierbij helpen om een objectieve en nauwkeurige waardering te verkrijgen.

 

2. Financiële Gezondheid

 

Zorg dat de financiële administratie van uw bedrijf op orde is. Potentiële kopers zullen grondig onderzoek doen naar de financiële stabiliteit en prestaties van uw bedrijf. Dit betekent dat alle boekhoudkundige gegevens nauwkeurig en up-to-date moeten zijn. Overweeg een audit door een externe partij om vertrouwen te wekken bij geïnteresseerde partijen.

 

3. Strategische Planning

 

Een goed doordacht businessplan is cruciaal. Dit plan moet niet alleen de huidige situatie van uw bedrijf beschrijven, maar ook de toekomstvisie, groeimogelijkheden en strategische doelen. Dit geeft potentiële kopers inzicht in de mogelijkheden die uw bedrijf biedt en maakt het aantrekkelijker voor overname.

 

4. Operationele Efficiëntie

 

Optimaliseer de operationele processen binnen uw bedrijf. Dit kan betekenen dat u inefficiënties aanpakt, technologieën implementeert die de productiviteit verhogen, en zorgt voor een goed opgeleid en gemotiveerd team. Een soepel lopende operatie is een sterke troef bij overnameonderhandelingen. Verder is het van belang dat uw bedrijf onafhankelijk van u als ondernemer kan functioneren. Dit verhoogt de waarde van uw bedrijf aanzienlijk.

 

5. Juridische Voorbereidingen

 

Zorg ervoor dat alle juridische zaken van uw bedrijf in orde zijn. Dit omvat het controleren van contracten, eigendomsrechten, vergunningen en andere juridische documenten. Een overname-adviseur kan u helpen bij het identificeren van potentiële juridische obstakels en ervoor zorgen dat deze tijdig worden aangepakt.

 

6. Marktonderzoek

 

Voer grondig marktonderzoek uit om te begrijpen hoe uw bedrijf zich positioneert ten opzichte van concurrenten. Dit onderzoek helpt om de unieke waardepropositie van uw bedrijf te benadrukken en potentiële kopers te laten zien waarom uw bedrijf een aantrekkelijke investering is.

 

7. Communicatieplan

 

Bereid een communicatieplan voor om interne en externe stakeholders te informeren over de fusie of overname. Transparante en tijdige communicatie voorkomt speculatie en onrust binnen uw team en behoudt het vertrouwen van klanten en leveranciers.

 

8. Advies en Begeleiding

 

Werk samen met een ervaren en onafhankelijke overname-adviseur, aangesloten bij de beroepsorganisatie BOBB. Deze professional kan u door het gehele proces begeleiden, van de voorbereiding tot de afronding van de overname. Hun expertise en netwerk kunnen cruciaal zijn voor een succesvolle transactie.

 

Als u meer wilt weten over het voorbereiden van uw bedrijf voor een overname, bevelen wij het boekje "Uitgewerkt?! Mijn onderneming verkopen, hoe doe ik dat?" aan. Dit toegankelijke boek biedt waardevolle inzichten en praktische tips om uw onderneming succesvol te verkopen.

 

Door deze stappen zorgvuldig te volgen, kunt u de kans op een succesvolle fusie of overname aanzienlijk vergroten en uw bedrijf in de best mogelijke positie brengen voor een soepele transitie.

Het Meest Memorabele Overnameproces dat wij hebben Begeleid

Natuurlijk zijn er meerdere memorabele overnames geweest. De ene blijft ons bij vanwege de goede klik met de ondernemer, de andere omdat je de maximale verkoopprijs met de beste voorwaarden hebt kunnen realiseren. Weer een andere vanwege de creatieve oplossingen die je hebt gevonden om de overname mogelijk te maken. Eén van die laatste willen we kort delen.

 

Een MBI-kandidaat (Management Buy-In) nam contact met ons op om een zoekprofiel op te stellen. Samen maakten we een grondige analyse van zijn persoonlijke mogelijkheden, geschikte branches en de omvang van de onderneming die bij hem zouden passen. Met deze gegevens stelden wij een zoekprofiel op. In diverse databases vonden we een passend bedrijf. We begonnen met de bedrijfsanalyse en de onderhandelingen. Nadat we overeenstemming bereikten over de koopprijs en voorwaarden, werd een LOI (Letter of Intent) ondertekend.

 

Tijdens het boekenonderzoek ontdekten we echter dat de vraagprijs aan de hoge kant was en de dealstructuur fiscaal ongunstig voor de koper. Ondanks intensieve onderhandelingen konden we geen akkoord bereiken. Wat er daarna gebeurde, was opmerkelijk. Het contact tussen koper en verkoper was tijdens het onderhandelingsproces zo goed geworden dat de koper in dienst trad bij het bedrijf als bedrijfsleider. Enkele jaren later kocht hij het bedrijf alsnog, maar nu als MBO-kandidaat (Management Buy-Out).

 

Deze periode in het bedrijf gaf hem een veel beter inzicht in de onderneming en haar waarde. Hierdoor had hij een sterkere onderhandelingspositie bij zowel de verkoper als de financier. Banken zijn doorgaans eerder bereid om een MBO te financieren boven een MBI, omdat een MBO financiering minder risicovol is. Een MBO-kandidaat heeft namelijk al ervaring binnen het bedrijf en kent de onderneming door en door.

 

Wat wij hieruit hebben geleerd, is dat het soms beter is om als MBI-kandidaat eerst enkele jaren in het bedrijf te gaan werken dat je op termijn wilt overnemen. Dit verhoogt de kans op een succesvolle overname aanzienlijk.