- Hoe vindt u als ondernemer de juiste financiering? (Thijs Muijsenberg RAB)

In mijn vorige leven als bankier heb ik veel gesprekken gehad met enthousiaste (startende) ondernemers die geld nodig hadden voor hun bedrijf. Aan de hand van hun ondernemingsplan wilde ze mij overtuigen dat zij het unieke idee of concept hadden. Als het een goed plan was, konden ze me duidelijk maken wat het bestaansrecht was van hun bedrijf, hoe ze doen wat ze doen en wat de producten of diensten waren die het bedrijf verkocht.

Niet alle ondernemingen, die bij mij op bezoek kwamen, zaten in dezelfde levens- of ontwikkelingsfase. Iedere fase heeft een andere kapitaalbehoefte (zie hiervoor mijn vorige blog: Levensfase versus kapitaalbehoefte). Ik zal de fases en hun gebruikelijke financieringsbronnen eens met u doornemen:

Idee- /planfase (voorbereiding)
Dit is een van de belangrijkste fase voor een startende ondernemer. Hier vindt het onderzoek plaats of uw idee of concept kans van slagen heeft. Deze fase kan ook ontstaan bij een bestaande onderneming die zijn business model moet herzien of met nieuwe producten of diensten op de markt wil gaan komen. De kapitaal behoefte hiervoor is meestal beperkt en is kleiner dan € 50.000,-. De meest voor de hand liggende financieringsbron in deze fase zijn:

 1. Eigen spaargeld of eigen vermogen;
 2. Subsidies;
 3. Inbreng van familie en vrienden.

U ziet dat in deze fase geen externe financiers betrokken zijn om de plannen te financieren. Deze fase gaat namelijk gepaard met een zeer hoog risicoprofiel. De kans dat de plannen doorgaan en cash gaan genereren wordt door de externe financiers als zeer klein ingeschat.

Startfase
De startfase is feitelijk het begin van de onderneming. Uit de voorbereidingsfase is gebleken dat het idee of concept kans van slagen heeft. De ondernemer gaat aan de slag met het vervolmaken van het product of de dienst. De marktintroductie wordt voorbereid, de organisatie wordt ingericht en personeel wordt aangenomen. Dit is de fase waarin veel geld wordt uitgegeven zonder dat er veel winst wordt gemaakt. De kasstroom is negatief. Dit vereist een grote investering in tijd en dus geld. De kapitaalbehoefte zit tussen de € 50.000,- en € 150.000,-. De financieringsbronnen in de startfase zijn:

 1. Eigen geld;
 2. Subsidies;
 3. Qredits: Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Dit doen ze door het aanbieden van ondernemerstools, persoonlijke coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten tot € 250.000. Voor starters tot maximaal € 50.000,-;
 4. Informal investor: Informal investors zijn investeerders die eigen vermogen investeren in andere bedrijven. De meeste informal investors zijn zelf ondernemer (geweest) en hebben zoveel succes (gehad) in het leven dat ze een flinke som geld als reserve hebben opgebouwd. Een deel daarvan investeren ze in andere bedrijven. Informal investors investeren vaak op buikgevoel en met het eigen geld maar dat maakt het niet minder zakelijk of professioneel.

Vroege groeifase of eerste groei
In deze fase zijn veel liquiditeiten nodig. Dit wordt vaak door de ondernemers onderschat. Het aantal klanten neemt toe en hierdoor ook het debiteurensaldo. Er wordt geïnvesteerd in grotere productieaantallen (toename van voorraad). De marketing wordt uitgebreid en er wordt geïnvesteerd in huisvestiging, machines en personeel. De financieringsbehoefte zit in de fase tussen de € 150.000,- en de € 300.000,-. De bronnen, die dit kunnen invullen, zijn:

 1. Qredits;
 2. Kredietunie: Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen.
 3. Crowdfunding: Crowdfunding is het gezamenlijk mogelijk maken van een concreet project door middel van een financiële bijdrage. De manier waarop bijgedragen kan worden gedaan aan een project verschilt. Deze bepalen ook hoe een campagne wordt opgezet en hoe de afhandeling na afloop van de crowdfunding actie wordt gedaan. Momenteel zijn deze manieren grofweg in te delen in twee grote crowdfunding vormen: crowd donation/rewards en finance;
 4. Factoring: Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie en debiteurenrisico over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald.
 5. Asset based financieringen zoals leasing: Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer. Leasing kan ook een vorm van financiering zijn waarbij 100% van de investering geleend kan worden;
 6. Banken, in de vorm van kredieten in rekening courant en (langlopende) leningen;
 7. Informal investor;
 8. Participatiemaatschappijen zoals het LIOF: is een verzameling van actieve aandeelhouders die risicodragend kapitaal levert (eigen vermogen en/of achtergestelde leningen) en hun kennis, geld en netwerk ter beschikking stellen aan een onderneming teneinde de waarde van de onderneming te verhogen.

 

In mijn volgende blog ga ik de financieringsbronnen bespreken die gebruikelijk zijn in de groeifase, de fase van volwassenheid en de neergang- of doorstartfase.

M.J.M. Muijsenberg RAB
Senior Partner Company Shaping Venlo
077-352 42 91

(bron: Hoe vind ik een investeerder? Peter Rikhof en Wietze Mulder)

Reactie schrijven

Commentaren: 0