- Ik kan jouw hoofd niet verkopen aan een derde (Thijs Muijsenberg RAB)

Enkele weken geleden was ik op bezoek bij een ondernemer op gevorderde leeftijd. Hij was voornemens om zijn bedrijf te verkopen. Hij vertelde vol enthousiasme over zijn bedrijf (zijn kind). Hij was destijds het bedrijf zelf gestart en had altijd hard moeten werken om een belegde boterham te kunnen eten. Hij was geen denker maar een doener. Hij was van huize uit een techneut. Daarom had hij weinig aan het papier toevertrouwd en nog nooit een ondernemingsplan gemaakt. “ik heb alles in mijn hoofd zitten, dus vraag maar wat je wilt weten” was zijn antwoord op mijn vraag of ik zijn bedrijfsplannen eens kon inzien. Mijn antwoord hierop was: “Prima maar ik kan jouw hoofd niet verkopen aan een derde”.

 

Ik ben al tientallen jaren actief als adviseur binnen het MKB. Wat mij opvalt is dat veel ondernemers werken zonder een ondernemingsplan. Vooral bedrijven tot ongeveer 20 fte’s maken niet of nauwelijks plannen. Zolang ze een klein bedrijf hebben en dicht op hun eigen organisatie zitten, kan dit voldoende zijn. Maar als er externe belanghebbende zijn of komen, zoals medeaandeelhouders of financiers, dan moet je de plannen kunnen delen met derden. Het ondernemingsplan is hiervoor het beste instrument.

 

Fase 2: de voorbereiding

Bij een bedrijfsoverdracht vindt in de voorbereidingsfase een analyse van het bedrijf plaats in al zijn facetten:

  • We brengen de markt in kaart waar de onderneming in opereert, wie zijn de concurrenten, wat is de performance van het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten, wat is het onderscheidende vermogen, welke kansen en bedreigingen zijn er in de markt enz.;
  • We bekijken en beoordelen de financiële situatie van de afgelopen jaren, van nu en in de nabije toekomst;
  • We beoordelen de kwaliteit van het management, van de organisatie, we bespreken de missie, de visie en de strategie van het bedrijf en maken een sterkte en zwakte analyse;
  • Wat is het product of dienst van het bedrijf en in welke levensfase bevindt zich het product of de dienst.

Al deze bevindingen worden vastgelegd in een informatiememorandum. En eigenlijk is dit dan het ondernemingsplan van het te verkopen bedrijf. Dit memorandum, ook wel verkoopmemorandum genoemd, kunnen serieus geïnteresseerde kandidaat-kopers, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring (NDA), ter inzage krijgen.

 

In het volgende blog over bedrijfsoverdracht beschrijf ik het verkoop klaar maken van het bedrijf.

 

Let op! Overweegt U om uw bedrijf in de komende vijf jaar over te dragen of te verkopen? Het verkoop klaar maken van een onderneming neemt meerdere jaren in beslag. Hoe eerder U hiermee start, hoe succesvoller wordt de overdracht. Neem dus nu al contact met ons op voor een eerste verkenning van de mogelijkheden.

 

M.J.M. (Thijs) Muijsenberg RAB

Senior Partner Company Shaping Venlo

077-3524291

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0