Ondernemer zoekt Koper

Begin van dit jaar werd ik gebeld door een ondernemer met het verzoek om een afspraak te maken. Hij wilde zijn bedrijf verkopen. Ik vertelde hem dat ik allang had vernomen dat zijn bedrijf te koop stond en dat het goed was dat hij met mij een afspraak wilde maken. Tijdens het gesprek bleek al snel dat hij al meerdere gesprekken had gehad met mogelijke kopers en dat deze niet succesvol waren geweest. Inmiddels wist het personeel en de concurrentie ook dat het bedrijf te koop stond, en dat vond de ondernemer vervelend. 

Nadat ik, met deze ondernemer, de eerste vijf fases voor een succesvolle bedrijfsoverdracht (zie mijn vorige blogs) had doorlopen kwamen we in de fase van de geschikte koper vinden. In deze fase deden we een, voor de ondernemer, opzienbarende ontdekking: een van de MT-leden had interesse om het bedrijf over te nemen. Dit personeelslid had zich niet eerder gemeld omdat hij dacht dat zijn baas alleen maar aan een derde (strategische koper) wilde verkopen. En de baas had niet aan zijn personeel gedacht omdat hij dacht dat zij het niet gefinancierd konden krijgen. Toen ik voor beiden een slimme en praktische oplossing gevonden had, was de overdracht snel geregeld. Ondernemer blij, personeel blij, iedereen blij. 

Fase 6: geschikte koper zoeken 

Zodra je besloten hebt je bedrijf te verkopen en alle noodzakelijke voorbereidingen hebt gedaan, is het zaak een geschikte koper te vinden. Je doet er verstandig aan ook het vinden van een koper goed voor te bereiden. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in deze blog. 

Voordat je met geïnteresseerde kopers over je bedrijf gaat onderhandelen, is het verstandig om je goed voor te bereiden.  

Een koper vinden
Je wilt je bedrijf vaak niet aan de eerste de beste verkopen. Als je met het bedrijf wordt geassocieerd, omdat bijvoorbeeld je achternaam in de bedrijfsnaam voorkomt, is het helemaal belangrijk om je bedrijf over te doen aan een betrokken koper. Bereid de verkoop van je bedrijf daarom goed voor. Denk daarbij aan de volgende stappen: 

Stel een kopersprofiel op
: Stel een profiel op van het type koper dat je zou willen hebben. Dit is je leidraad bij je zoektocht naar een koper. Bedenk bij het opstellen van het profiel aan welke eisen de koper allemaal moet voldoen. Wat is goed voor de onderneming?

Er zijn kortweg zes typen kopers: 

  • De familiare koper: Iemand uit de familie koopt het bedrijf.
  • Management Buy Out (MBO): Een partner, aandeelhouder of werknemer neemt het bedrijf over.
  • Management Buy In (MBI): Een starter of particulier neemt het bedrijf over.
  • Ondernemer Buy In (OBI): Een ex-ondernemer die al een bedrijf verkocht heeft en opzoek is naar een nieuw bedrijf, koopt het bedrijf.
  • Strategische koper: Een eigenaar van een ander bedrijf neemt je bedrijf over om strategische redenen.
  • Opkoper: Een ondernemer die bedrijven in zijn geheel of in delen opkoopt . Hiermee wordt meestal de laagste prijs gerealiseerd.

Kandidaten zoeken: Stel een lijst samen van kandidaten die aan je profiel voldoen. Je kunt hiervoor online databanken raadplegen. Je kunt ook zoeken via banken en accountantskantoren. Het is aan te raden hierbij gebruik te maken van een adviseur van de BOBB. Zij beschikken over een uitgebreid netwerk van potentiële kopers en kunnen voor jou anoniem te werk gaan. 

Kandidaten benaderen
: Benader de kandidaten en geef ze gedetailleerdere informatie. Hier komt het eerder opgestelde anoniem verkoopprofiel of verkoopmemorandum aan de orde. Zorg ervoor dat de identiteit van je bedrijf niet bekend wordt. Een adviseur kan hierbij helpen. Kijk of de kopers bij je bedrijf passen. Zodra je echt gaat onderhandelen zorg dan voor een geheimhoudingsverklaring. 

Advies
Er komt veel kijken bij bedrijfsovernames, dus zorg dat je goed voorbereid en goed geïnformeerd bent. Het is raadzaam een specialist te raadplegen. Vooral als je vreest dat je niet het volledige overzicht hebt, of als je mogelijke koper een partij is met veel meer ervaring. Maar ook om een eerlijke gang van zaken te waarborgen. Een kleine investering in specialistisch advies kan op termijn veel opleveren. De adviseurs van de BOBB kan je helpen met een oplossing op maat.

M.J.M. (Thijs) Muijsenberg RAB
Senior Partner Company Shaping Venlo
Gecertificeerd lid BOBB
077-3524291

(bron: mkbservicedesk.nl)